Đơn hàng Đài Loan

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN ÁP TẾT

16/01/2020 - Đăng bởi : Phú Yên

CÔNG TY CÒN NHIỀU ĐƠN ĐÀI LOAN , TRÚNG BAY LUÔN SAU TÊT

1- Nhà hộ lý Nhật Tân- Cao Hùng cần 1 nữ hộ lý tuổi 23-32, đi mới / đvr đều được
2- Công ty Bàn Hâm- Bình Đông cần 1 nam làm sản xuất bê tông tươi
3- Nhà máy Thiên Sưởng- Đào Viên cần 2 nữ may, lương tốt
4-Nhà máy Thái Minh- Cao Hùng- cần 2 nam sản xuất tái chế pin ác quy, làm thêm 2h/ ngày
5- Nhà máy Kiều Huy - Đài Bắc- cần 2 nam cơ khí, 2 nữ may
6- Nhà máy Tín Ký- Tân Bắc- cần 2 nam xưởng giấy
7- Nhà máy Hựu Lâm- Chương Hóa- cần 1 nam sản xuất sô pha
8- Nhà máy Thái Đắc Hưng- Cao Hùng- cần 2 nam cơ khí
9- Nhà máy Văn Sinh- Đào Viên- cần 2 nam nhuộm vải
10- Nhà máy Nguyên Hải Hương- Cao HÙng cần 2 nam chế biến giết mổ cá
11- Nhà máy Khoan Ngự - Bình Đông- cần nam biết lái xe nâng, phun sơn, điều khiển cẩu trục
11- Nhà máy Khoan Ngự - Bình Đông- cần nam
biết lái xe nâng, phun sơn, điều khiển cẩu trụcs.....................
Ai có nhu cầu đi Đài Loan, liên hệ em ngay. TẾT NHẤT TRÚNG TUYỂN LUÔN ĐỂ ĂN NO TẾT VÀ BAY NÀO

Back to top