Đơn hàng Đài Loan

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN PHỎNG VẤN NGÀY 7/11/2019

06/11/2019 - Đăng bởi : Phú Yên

1-ĐƠN HÀNG DẬT THĂNG 佾陞有限公司 1. Địa chỉ nhà máy: THỤ LÂM– TÂN BẮC新北市新莊區新樹路 2. Loại công việc: NHỰA , KHUÔN MẪU II - YÊU CẦU: Số lượng: 1 NAM 1 NỮ ; Trình độ: cấp 3 Độ tuổi: 18-30 ; Chiều cao nam: 1m65trở lên, nữ :155 trở lên Lao động mới hoặc đi về rồi ( nếu đi về rồi ưu tiên lao động có kinh nghiêm tiện, phay hoặc làm khuôn. Lao động đi mới không có yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần xác định sang phải chăm chỉ học công việc) III - CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Lương cơ bản: 23.100NT$/tháng 2. Làm thêm: 2h/ ngày ( tuỳ tình hình đơn hàng) 3. Chi phí ăn ở: 2500NT$ 4. Thông tin khác: cần đổi ca , thao tác máy, vận chuyển hàng hoá Ngày 7.11 phỏng vấn trực tiếp tại công ty

2-ĐƠN HÀNG HỢP THÁI- THỪA THÁI鉿鈦精密 TÂN TRANG – TÂN BẮC新北市新莊區新樹路 Sản xuất linh kiện điện tử Số lượng: 5 Nữ ; Trình độ: cấp 3 Độ tuổi: 18-30 ; Chiều cao: 1m55 trở lên Lao động đi về rồi hoặc lao động đi mới đều được Lương cơ bản: 23.100NT$/tháng Làm thêm: 50-60h / tháng Chi phí ăn ở: 2500NT$, lao động ở ký túc xá trong xưởng , tự ăn, chủ hỗ trợ tiền ăn Thông tin khác: cần phối hợp đổi ca , không nhận lao động cận thị, làm công việc kiểm hàng, đóng gói, vận chuyển hàng, làm việc theo sắp xếp của chủ quản Ngày 7.11 phỏng vấn trực tiếp tại công ty

Back to top