Tin tức

ĐƠN HÀNG THÁNG 12/2019: ĐƠN THỰC PHẨM, ĐƠN CƠ KHÍ, ĐƠN NHỰA ,CHĂN NUÔI BÒ VÀ ĐƠN KỸ SƯ

15/01/2020 - Đăng bởi : Phú Yên

Càng về cuối năm, công việc hối hả, đơn hàng hối hả. đơn chăn nuôi, đơn kỹ sư liên tiếp dồn về. Cuối năm, bận rộn, nhưng vui. Cả công ty đồng sức đồng lòng mà có kết quả mỹ mãn/

Đơn thực phẩm thi tuyển 6/12 :  8 bạn trúng tuyển

1- Lê Thị Thu Hoài

2- Đinh Thị Quyên

3- Nguyễn Thị Hiền

4- Nông Thị Thu Hường

5- Lương Thị Ngân

6- Hoàng Thị Hiền

7- Nguyễn Thị Huyền

8- Nguyễn Trà Ly

Đơn cơ khí lấy 2 bạn

1- Nguyễn Văn Hoàng

2- Lê Bá Tân

Đơn Nhựa lấy 5 bạn

1- Nguyễn Văn Đang

2- Nguyễn Đăng Tuyến

3- Trịnh Thị Ngân

4- Chu Thị Liên

5- Nguyễn Công Thường

Đơn chăn nuôi lấy 2 bạn

1- Nguyễn Xuân Trường

2- Mai Văn Chưởng

Rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng công ty T&T Hà Nội

Back to top